Poperinge Old Military Cemetery

Het ‘Poperinghe Old Military Cemetry’ kwam tot stand in oktober 1914 tijdens de Eerste Slag bij Ieper. Tot begin mei 1915 werden Commonwealth-doden er begraven. Nadat er onder de bevolking een tyfusepidemie uitbrak in de winter van 1914 en het O.L.V.-Gasthuis de toevloed niet meer aankon, werd op initiatief van de ‘Friends Ambulance Unit’, een Britse burgerorganisatie van vrijwilligers, een burgerlijk ziekenhuis ingericht in het kasteel van vrederechter D’Hondt in de Deken de Bolaan. Het ‘Hôpital Château’ dat onder leiding stond van de Britse dokter Rees, ving vanaf januari 1915 zieke inwoners en vluchtelingen op, maar al gauw werden ook veel Britse gewonden opgenomen in het kasteel. Zij die het leven lieten in het kasteel van D’Hondt, zowel burgers als Britse soldaten, werden begraven op het ‘Poperinghe Old Military Cemetery’ die voordien de tuin was van Hilaire Deraedt. De begraafplaats is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Naar top