Sint-Bertinuskerk

De Sint-Bertinuskerk ligt pal in het centrum en is de oudste kerk van de stad. De hoofdkerk van Poperinge is toegewijd aan de heilige Bertinus, abt van de abdij van St.-Omaars in de zevende eeuw. Oorspronkelijk was de kerk een Romaans kruiskerkje gebouwd in 1147, maar een brand in 1419 gesticht door een groep aanhangers van de hertog van Orleans vernielde het gebouw. In 1420 gaf abt Akkard Trubert de opdracht om de Sint-Bertinuskerk te herbouwen, deze keer in een gotische stijl als Vlaamse hallenkerk. In het portaal prijkt het beeld van Bertinus en hangen rouwberichten, een gebruik dat je nog in Torhout en Brugge vindt. Vooral het kunstig houtsnijwerk in barokstijl getuigt van een vakkundig beitelslag: het doksaal met Christus en de twaalf apostelen, de monumentale predikstoel en de biechtstoel. De couleur locale vind je terug in de hopbellen in het doksaal en de hoppluktaferelen in de moderne brandglasramen. De Paccard-beiaard werd in 1981 ingespeeld en geroemd omwille van zijn klankzuiverheid.

Naar top