Tussen Poperinge en Vleteren beheert Natuur en Bos 31,50 hectare jong bos en weilanden. Het grootste aaneengesloten gebied grenst aan de Poperingevaart, ter hoogte van de Wippe.

Bos, weiland, hooiland en poelen wisselen er elkaar af. Met een beetje geluk spot je er rietgors, kneu, grasmus, zwartkop, torenvalk of een zeldzame velduil. Verspreid werden ook nog kleine bosjes aangeplant, meer bepaald aan de Eikhoek, de Beukenhoek en ter hoogte van de Wijngotebeek.

In de Wippehoek zijn zowel wandel- als ruiterpaden aangelegd. Via kleine doorsteken is het niet veraf naar de Galgenbossen of de Sixtusbossen. De speelzone werd ingericht met allerhande spelelementen.

Naar top