Mendinghem Military Cemetery

In juli 1917, in voorbereiding op het komende geallieerde offensief, werden op drie plaatsen 'Casualty Clearing Stations' opgericht met de namen Mendinghem, Dozinghem en Bandaghem. Aan Mendinghem was een speciale afdeling verbonden, waar militairen onder bewaking verzorgd werden, omdat zij zichzelf een wonde toegebracht hadden, in de hoop zo van het front te kunnen afkomen. Na hun herstel wachtte hen de krijgsraad en een strenge straf. Op deze begraafplaats liggen 2442 doden begraven.

Naar top