NL FR EN DE
wandelen-foto.jpg

Stad Poperinge zoekt concessiehouder tent Bier- en Hoppefeesten 2020

Van 18 tot 20 september 2020 vindt de volgende editie van de driejaarlijkse Bier- en Hoppefeesten plaats met o.a. diverse festiviteiten in een feesttent op het Oudstrijdersplein.


De stad Poperinge is op zoek naar een concessiehouder die voor de horeca-uitbating tijdens de Bier- en Hoppefeesten tijdelijk het Oudstrijdersplein in gebruik neemt.


Die concessiehouder plaatst op eigen kosten de tent met alle toebehoren en neemt de horeca-uitbating op zich. De stad zorgt zelf voor de organisatie van alle activiteiten in de tent. De concessie loopt enkel voor deze editie van de Bier- en Hoppefeesten.


Kandidaat-concessiehouders dienen een dossier in tegen uiterlijk 15 september 2019 bij beleidscoördinator vrije tijd Bart Wemaere, Grote Markt 1, 8970 Poperinge, bart.wemaere@poperinge.be.


Als selectiecriteria gelden ervaring met soortgelijke evenementen en een verklaring op eer om samen te werken met plaatselijke verenigingen inzake de horeca-uitbating.


Toewijzingscriteria zijn de kwaliteit van het aanbod (qua tent, horeca-uitbating, sanitair en aanbod dranken en snacks) en de korting die de concessiegever krijgt op het gebruik van eigen drank- en snackbonnen.


Op basis van het juryverslag wijst het schepencollege uiterlijk begin oktober 2019 de concessie toe.


Meer info bij beleidscoördinator vrije tijd Bart Wemaere, bart.wemaere@poperinge.be, 057-34.66.70.