NL FR EN DE
mdf_0458.jpg

25e Bier- en hoppefeesten uitgesteld tot september 2021

Nu de exitstrategie voor België uit de coronacrisis bekend is, maakte het stadsbestuur de balans op van de effecten voor Poperinge. Een van de moeilijke beslissingen die het stadsbestuur moest nemen, vormt het uitstel van de 25e bier- en hoppefeesten tot september 2021.

Eerder deze maand besliste het college van burgemeester en schepenen om alle stadsevenementen tot eind juni al af te gelasten of uit te stellen. Na de bekendmaking van de Nationale veiligheidsraad vrijdag laatst over hoe ze België uit de lockdown willen loodsen, maakte het stadsbestuur de lokale balans voor Poperinge op. Met pijn in het hart maar met vertrouwen in de toekomst besliste het college om de 25e bier- en hoppefeesten naar 2021 te verdagen.

Cruciale fase
Het stadsbestuur probeerde de beslissing rond de bier- en hoppefeesten zo lang mogelijk uit te stellen. Maar met de maand mei breekt een periode aan die cruciaal is in de organisatie van de feesten. Vanaf mei worden immers een hele reeks kosten gemaakt die verloren gaan bij een later uitstel of afgelasting. In deze volle coronacrisis is het bovendien niet evident om sponsoring te werven of om de promotiecampagne te lanceren, noch om te beginnen met de ticket- en arrangementenverkoop. Want iedereen moet noodgedwongen thuisblijven.

De organisatie van de hoppefeesten vereist ook in de periode vanaf nu tot medio september – en dus ook in de zomer – een hele reeks voorbereidingen waarbij diverse groepen mensen samenwerken: bijvoorbeeld de creatie van stoetattributen (in klas- of schoolverband), repetities van diverse groepen die aan de stoet deelnemen (dansers, zangers, muzikanten…) enz. Allemaal activiteiten waarbij het zeer moeilijk is om de anderhalve meter afstand te bewaren.

Buitenlandse delegaties essentieel
De bier- en hoppefeesten staan of vallen ook met de aanwezigheid van buitenlandse delegaties. Een aantal van die delegaties zegden nu al af (onder andere Tsjechen en Britten) of hebben die intentie. Bovendien bestaat er nog geen zekerheid over of en wanneer de grenzen weer open gaan. Hoppefeesten met minder of zonder buitenlandse delegaties gaan in tegen de jarenlange, fikse inspanningen om de vele verbroederingen met Poperinge te behouden of te versterken.

Ten slotte blijft het momenteel koffiedik kijken of het verbod op massamanifestaties effectief zal eindigen op 31 augustus. In de tent tijdens de hoppefeesten verzamelen zich op piekmomenten algauw zo’n 3000 mensen; als dat verbod tot eind september of langer verlengd zou worden, zouden de festiviteiten sowieso geannuleerd moeten worden.

Herkansing in 2021
Van uitstel komt evenwel geen afstel: het stadsbestuur tekent graag present in september 2021 voor de 25e bier- en hoppefeesten. De voorbereidende werken van de grote groep medewerkers en partners die tot nog toe al gebeurd zijn, zullen dus geen maat voor niets geweest zijn. Bovendien besliste de stad ook om de huidige periodiciteit te behouden: na 2021 zijn er dus opnieuw hoppefeesten in 2023.

Lekker Westhoeks
Het college besliste wel om als alternatief – en net zoals tijdens de niet-hoppestoetjaren – Lekker Westhoeks ook dit jaar te organiseren. Als buitengebeuren kan dat plaatsvinden mits een aantal coronamaatregelen.